Jungfruholm bokningar 2023 Det hände under 2022.
12 maj - 14 maj
18 maj - 21 maj
3 juni - 6 juni
9 juni - 11 juni
21 juni - 21 juni
12 juli - 13 juli
21 juli - 23 juli
1 augusti - 3 augusti
4 augusti - 6 augusti
25 augusti - 27 augusti
1 sept - 3 sept
4 sept - 6 sept
7 sept - 10 sept
20 sept - 22 sept
11 okt - 13 okt
En ny badstege kom på plats
Badstegens infästning i bryggan reparerades.

Nostalgi i form av filmklipp:

Snö till jul som sedan tinade bort.
Men sedan kom det mer och och himlen blev blå i mars 2023.

Klicka på en bild för att förstora