Vintern har bjudit på en del snöskottning och jobb med att gräva ur dasset och slänga den uttjänta bastukaminen.
Fortsatt renovering av båten för föreningen. Delar av tre bord ska bytas.
Sedan kom våren med vedsamling och bygget av en vedstapel som till sist nästan blev helt fylld.
Besiktning av husvagnen med byte av gasolvärmare, reparation av skada och justering av bromsarna innan den blev godkänd.
Avkoppling med en resa till Skåne och Helsingör.

Allmogebåtens Dag arrangerades 22 juli och innebar slutpunkten på ett halvår präglat av nybyggnation och återställning till
hur det var innan pandemi och uppsägning av båtverkstaden drabbade vår förening.

Klicka på en bild för att förstora.