Jungfruholm bokningar 2023 Det hände under 2022.
12 maj - 14 maj
18 maj - 21 maj
3 juni - 6 juni
9 juni - 11 juni
21 juni - 21 juni
12 juli - 13 juli
21 juli - 23 juli
1 aug - 3 aug
4 aug - 6 aug
25 aug - 27 aug
1 sept - 3 sept
4 sept - 6 sept
7 sept - 10 sept
20 sept - 22 sept
9 okt - 10 okt
11 okt - 13 okt
14 okt - 16 okt
21 okt - 23 okt
10 nov - 12 nov
En ny badstege kom på plats
Badstegens infästning i bryggan reparerades.

Nostalgi i form av filmklipp:

Snö till jul som sedan tinade bort.
Men sedan kom det mer och och himlen blev blå i mars 2023.
I början av oktober tog högvatten och vind hand om bryggans landgång.

Klicka på en bild för att förstora