Jungfruholm bokningar 2024 Det hände under 2023.
28 aug - 1 sept
Högvatten tog bort bryggans landgång
och det är dags att göra ny stenkista.

Nostalgi i form av filmklipp:

Snö till jul som sedan tinade bort.
Men sedan kom det mer och och himlen blev blå i mars 2023.
I början av oktober tog högvatten och vind hand om bryggans landgång.

Klicka på en bild för att förstora